Knockaderry Reservoir

Waterford City & County Trout Anglers Association received capital funding under the Encouragement of Tourism Activities Measure of the Rural Development programme to develop the Knockaderry reservoir, a lakeshore development incorporating a safe harbour for boats, car park, walkways and a secure pontoon dock and parking facilities. These enhancements will greatly enhance membership for existing anglers as well as attracting new members and visitors to the area.

 

Taischumar Chnoc an Doire
Fuair Cónaidhm Iascairí Breac Chathair & Chontae Phort Láirge, cistiú caipitil faoi bhrat an Bhirt Um Ghríosadh Ghníomhaíochtaí Turasóireachta, de chuid an Chláir Náisiúnta Um Fhorbairt Tuaithe, chun taischumar Chnoc an Doire a fhorbairt, forbraíocht imill locha ina bhfuil cuan slán i gcomhar bád, carrchlós, siúlbhealaigh, pontún daingean duga agus saoráidí páirceála. Cuirfidh na feabhsuithe seo go mór le ballraíocht na n-iascairí atá sa Chónaidhm cheana agus meallfaidh sé baill nua agus cuairteoirí chun an cheantair.

facebook

Waterford Leader Partnership | Privacy Statement