Klub Muzik

Klub Muzik recently received capital funding under the Training & Information Measure of the Rural Development Programme to extend the centre, providing a larger performance and teaching hall, sound proof drum and band practice rooms, recording studio and teaching room. This new investment will benefit all the clubs pupils and allow schools, choirs, musical societies and local musicians to record cd’s. The larger hall will enable Klub Muzik to put on small concerts and facilitate friends and families to watch the progression of their children and provide a space for teens to hold youth nights, playing music and watching films.

 

Klub Muzik

Klub Muzik
Fuair Klub Muzik cistiú caipitil le déanaí faoi bhrat an Bhirt Um Oiliúint agus Eolas, de chuid an Chláir Naisiúnta Um Fhorbairt Tuaithe, chun cur leis an ionad ina gcuirfear halla níos mó ar fáil i gcomhar taibhléirithe agus teagaisc, seomraí fuaimdhíonacha cleachtaidh do dhrumaí agus do bhannaí ceoil, stiúideonna taifeadta agus teagaisc. Rachaidh an infheistíocht nua seo chun tairbhe daltaí uile an chlub agus beidh scoileanna, córacha, ceolchumainn agus ceoltóirí áitiúla inniúil dlúthdhioscaí a thaifeadadh ann. De bharr an halla níos mó a bheith aige, beidh Klub Muzik inniúil ceolchoirmeacha beaga a chur ar siúl agus éascóidh sé an tslí do theaghlaigh agus do chairde, dul chun cinn na bpáistí a fheiceáil, chomh maith le spás a chruthú ina mbeidh déagóirí in ann oícheanta don óige a chur ar siúl chun ceol a sheinnt agus féachaint ar scannáin.

facebook

Waterford Leader Partnership | Privacy Statement