Conservation of Lismore Parish Hall

Lismore Parish Hall received funding under the Conservation and Upgrading of Rural Heritage Measure of the Rural Development Programme as administered by Waterford Leader Partnership Ltd. This is a one room hall with a small annex. Renovation and restoration work was carried out on the following: dry rot, re-pointing of external walls, windows and a new wheelchair access ramp from the street are some of the areas to be funded under the programme, thus improving accessibility for general public use. The Hall is a vital hub for community activity in Lismore.

 

Lismore Parish Hall

Caomhnú Halla Paróiste an Leasa Mhóir
Fuair Halla Paróiste an Leasa Mhóir maoiniú faoi bhrat an Bhirt Um Chaomhnú agus Um Uasghrádú na hOidhreachta Tuaithe, de chuid an Chláir Náisiúnta Um Fhorbairt Tuaithe, atá riartha ag Comhpháirtíocht LEADER Phort Láirge Teo. Is halla aon seomra amháin é seo, le fotheach beag. Le maoiniú ón gclár, athdheisíodh agus athchóiríodh na gnéithe seo a leanas: críonlobhadh, athphointeáil na bhfallaí seachtracha, fuinneoga, agus rampa nua ón tsráid isteach i gcomhar rochtain ag cathaoireacha rotha agus sa tslí sin tá rochtain níos fearr ar an halla, chun gur féidir leis an bpobal úsáid ghinearálta a bhaint as.

facebook

Waterford Leader Partnership | Privacy Statement