Restoration and Renovation of Villierstown Church

The project involving the restoration and renovation of Villierstown Church has received funding under the Conservation and Upgrading of the Rural Heritage Measure of the Rural Development Programme as administered by Waterford Leader Partnership Ltd. The project involves both internal and external renovation and restoration works which will see the building restored, making it more accessible and amenable for general public use and which will also maintain the vernacular features of the church.

 

Villierstown Church

Athdheisiú agus Athnuachan Shéipéal an Bhaile Nua
Tá athdheisiú agus athchóiriú Shéipéal an Bhaile Nua i gceist sa tionscadal seo a bhfuil maoiniú faighte aige faoi bhrat an Bhirt Um Chaomhnú agus Um Uasghrádú na hOidhreachta Tuaithe, de chuid an Chláir Náisiúnta Um Fhorbairt Tuaithe, ata riartha ag Comhpháirtíocht LEADER Phort Láirge Teo. Tá idir oibreacha inmheánacha agus seachtracha athdheisithe agus athchóirithe i gceist sa tionscadal agus déanfar athdheisiú ar an bhfoirgneamh chun go mbeidh rochtain níos fearr agus níos saoráidí air chun gur féidir leis an bpobal úsaid ghinearálta a bhaint as, fad is a chaomhnófar na gnéithe dúchasacha den séipéal san iarracht chéanna.

facebook

Waterford Leader Partnership | Privacy Statement