Dungarvan Precision Engineering

Dungarvan Precision Engineering received funding under the Support for Business Creation and Development Measure of the Rural Development Programme as administered by Waterford Leader Partnership Ltd. The company operates a precision engineering business that offers a broad range of custom fabrication capability while specialising in high tolerance/heavy duty repairs and new part fabrication. The funding has been used to purchase the following: Press Brake, Guillotine, Plasma Cutter, ironworker and a Bearing Press which will enable the promoters to meet the growing demand for precision engineered products from both existing customers and new ones.

 

Precision Engineering Dhún Garbhán
Fuair Precision Engineering Dhún Garbhán cistiú faoi bhrat an Bhirt Um Thacaíocht do Chruthú Gnó agus Forbraíocht, de chuid an Chláir Náisiúnta Um Fhorbairt Tuaithe atá riartha ag Comhpháirtíocht LEADER Phort Láirge Teo. Oibríonn an chuideachta gnó beachtinnealtóireachta a thairgíonn raon leathan d’inniúlacht shaincheaptha déantúsaíochta agus é ag sainfheidhmiú i ndeisiúcháin thromshaothair/ardlámháltais agus déantúsaíocht nuapháirteanna. Baineadh úsáid as an maoiniú chun na nithe seo a leanas a cheannach: Brúchoscán, Gilitín, Gearrthóir Plasma, meaisín oibrithe iarainn agus Fáisceán Imthaca. Cuirfidh siadsan go mór le cumas na dtionscnóirí an t-éileamh ar tháirgí beachtinnealtóireachta atá ag dul i méid ó chustaiméirí atá acu cheana agus ó chustaiméirí nua, a chomhlíonadh.

facebook

Waterford Leader Partnership | Privacy Statement